default_mobilelogo

Producent mięsa i elementów z polskiej wieprzowiny Michna Meat rozszerza swoją działalność handlową w Polsce i za granicą. Nasze produkty kierujemy głównie do odbiorców krajowych. Dostrzegając jednak możliwość rozwoju firmy i zwiększenia produkcji postanowiliśmy wysyłać nasze wyroby do krajów unijnych, a także na inne kontynenty. 

Eksport wieprzowiny

Zajmujemy się eksportem wieprzowiny do odbiorców poza naszymi granicami. Wysyłamy do firm zagranicznych najwyższej jakości mięso i elementy wieprzowe, a w szczególności głowiznę wieprzową. Zapotrzebowanie na nasze wyroby w krajach zachodniej Europy, jak również w krajach azjatyckich pozwala nam na stały eksport mięsa wieprzowego i tym samym daje dodatkowe zyski, które możemy wykorzystać do rozbudowy potencjału naszej firmy. 

Import wieprzowiny

W związku ze zmniejszeniem się pogłowia świń w naszym kraju, wielu producentów mięsa wieprzowego zmuszona była do importu wieprzowiny. Tym samym, ostatnio znacznie wzrósł import wieprzowiny i żywych zwierząt zza granicy. Aby sprostać potrzebom rynku i wywiązać się z zobowiązań postanowiliśmy uzupełniać dostawy surowca z innych krajów.

Możliwość importu i eksportu pozwala nam na regulowanie zapotrzebowania, zarówno na dostawę surowca, jak i sprzedaży produktów gotowych.